18 กรกฎาคม 2562 แล้งหนักรอบ 20 ปี ข้าวโพดยืนต้นตายสูญร่วมแสน

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/breaking-news/380048

จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป และเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทุกพื้นที่ของจังหวัดเลย มีฝนตกลงมาน้อยกว่าทุกปี ทำให้ชาวบ้านที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่บ้านห้วยตาด ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่ปลูกข้าวโพดนับพันไร่ เริ่มเหี่ยวเฉาตายจากการขาดน้ำที่ฝนไม่ตกและหนอนระบาด ในรอบ 20 ปี จนทำให้ปีนี้ต้องเป็นหนี้เป็นสินขาดทุนย่อยยับ ชาวบ้านห้วยตาด ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย เล่าว่าปีนี้แล้งกว่าทุกปี แล้งในรอบ 20 ปี ลงทุนปลูกข้าวโพดไป 6-7 หมื่น ปีนี้ต้องติดหนี้ติดสินหนักขึ้น จากสภาพอากาศแล้งฝนไม่ตก ใบเริ่มหยิกงอ และเริ่มตาย 3 เดือนที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาเล็กน้อย สภาพตอนนี้ข้าวโพดที่ปลูกไว้ประมาณ 40 ไร่เริ่มตายแล้ว เหี่ยวเฉา ใบเหลืองยืนต้นตาย ซึ่งทุกปีในช่วงนี้ ข้าวโพดเริ่มออกฝักแล้ว ปีนี้ข้าวโพดไม่โต ไม่มีน้ำจากภัยแล้ง ข้าวโพดยืนต้นตาย ไม่ใช่เฉพาะตนเอง เพื่อนบ้านในหมู่บ้านที่ปลูกข้าวโพดบริเวณเดียวกันนับพันไร่ ทุนย่อยยับ วิงวอนไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาช่วยเหลือด่วน